12<< 2019/01 >>02
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
2009-04-26 (Sun)

轉載 TVXQ天使の城
2轉:TVXQ私立學園
3轉:羈絆
4轉:FTITW


1、劉在石(放送人)
2、姜虎東(放送人)
3、金範(演員)
4、李孝利(歌手)
5、大成(Bigbang)
6、英雄在中(東方神起)
7、安英美(諧星)
8、金賢重(SS501)
9、蘇志燮(演員)
10、盧宏澈(諧星)
11、劉承浩(演員)
12、申鳳善(諧星)
13、李民浩(演員)
14、金妍兒(花樣滑冰選手)
15、王錫賢(演員)
16、Nichkhun(2PM)
17、泰妍(少女時代)
18、張東健(演員)
19、金申英(諧星)
20、Rain(歌手)
21、朴寶英(演員)
22、張潤貞(歌手)
23、趙仁成(演員)
24、韓藝瑟(演員)
25、劉世潤(諧星)
26、勝利(Bigbang)
27、朴智善(諧星)
28、鄭妮可(KARA)
29、細亞俊秀(東方神起)
30、金明敏(演員)
31、朴明秀(諧星)
32、李俊基(演員)
33、金泰熙(演員)
34、TOP(Bigbang)
35、韓民官(諧星)
36、李勝基(歌手)
37、金希澈(Super Junior)
38、李弘基(FT Island)
39、鄭型頓(諧星)
40、薑東元(演員)
41、玄英(歌手)
42、朴玄彬(歌手)
43、黃正民(演員)
44、尹型斌(諧星王非好)
45、孫丹菲(歌手)
46、尹忠信(歌手)
47、朴美善(放送人)
48、李天熙(演員)
49、MC夢(歌手)
50、具惠善(演員)
51、薑由美(諧星)
52、鄭宇成(演員)
53、趙權(2AM)
54、張瑞希(演員)
55、寶兒(歌手)
56、金鐘國(歌手)
57、朴成光(諧星)
58、秘奇有天(東方神起)
59、Tiffany(少女時代)
60、Brain(Fly To The Sky )
61、李秀根(諧星)
62、花耀飛(歌手)
63、G-dragon(Bigbang)
64、朴藝珍(演員)
65、在範(2PM)
66、朱智勳(演員)
67、神童(Super Junior)
68、黃賢熙(諧星)
69、李外秀(小說家)
70、李妍熙(演員)
71、金來沅(演員)
72、金媛熙(放送人)
73、金圭鐘(SS501)
74、崔洋樂(諧星)
75、朴智星(足球選手)
76、韓國國家代表棒球隊
77、申正煥(諧星)
78、最強昌珉(東方神起)
79、任睿珍(演員)
80、殷志源(歌手)
81、Jessica(少女時代)
82、金舒瑩(演員)
83、車太賢(演員)
84、鄭慧英夫婦
85、Boom(放送人)
86、藝智媛(演員)
87、Junjin(神話)
88、文根英(演員)
89、金秀路(演員)
90、宣美(Wonder Girls)
91、金久拉-金東賢父子
92、丹尼爾.崔(演員)
93、劉彩英(歌手)
94、李順才(演員)
95、金國鎮(放送人)
96、宋承憲(演員)
97、朴輝順(諧星)
98、允兒(少女時代)
99、金娜英(諧星)
100、鄭在勇(諧星)
======================================================
哈哈哈很河蟹。。你就是个小13呀么=v=
为啥没有jaejin呢。。好歹凑一对么。。你们说是伐╮(╯▽╰)╭
| F.ㄒ.ísLǎnd | COM(6) | TB(0) |只对管理员显示